Aye Oryantasyon Eğitim Planı

Zaman Planı   Konu/Sunum/Başlık Etkinlik Teknikler Oturumun Amacı Materyal
10:00 10:30 Ben Kimim?(oyun değişebilir) Boncuk Oyun Grubun tanışmasını sağlar. Renkli boncuklar
10:30 11:00 Kontrat ve Gün Özeti Beklentiler Uygulama Tüm eğitim süresince grubun ve uygulanacak içeriğin güvence altın alaınması sağlanacaktır. Post-it, kalem, flipchart
11:00 11:15 Kahve Arası     Gönüllü 2 öğrencinin kahve arası boyunca tekerlekli sandalyede yaşaması istenir. Ayrıca herkese roller dağıtılır ve bu rolleri oynamaları istenir. Tekerlekli sandalyeler, rolleri betimleyen küçük notlar
11:15 11:45 Neler Hissettim? Odak grup çalışması   Tekerlekli sandalye ile deneyim yaşayan gönüllüler ortaya alınarak, diğerlerinin soru sorması istenir. Neler yaşadı? Güçlükler nelerdi? Hangi tutum karşısında hngi duyguları yaşadı? Gibi sorular odak grupta paylaşılır. 2 Adet tekerlekli sandalye ve O düzenine uygun bir salon
11:45 12:15 TOFD Tanıtımı Sunum Anlatım, soru Cevap TOFD hizmet alanlarıı, projeleri, hedefleri, vb. gruba aktarılır. PPT
12:15 13:00 YEMEK        
13:00 14:00 Sivil toplum ve gönüllülük Bay & Bayan Gönül Anlatım, Soru Cevap, K.Grup Çalışması Katılımcıların bir gönüllünün sorumluluklarıyla ilgili farkındalık kazanması desteklenir. Bunun için küçük gruplar şeklinde 3 boyutlu bir insan maketi yapar, ona bir kimlik kazandırır, gönüllü çalışmalarda uyması gereken kuralları koyarlar.  Renkli kartonlar, yapıştırıcı, pul, payet, renkli kalemler, giysi, aksesuar vb.
14:00 14:15 Kahve Arası        
14:15 15:00 Sivil toplum ve gönüllülük Grup sunumları Büyük grup paylaşımı Her küçük grup, yarattığı gönüllü insan kimliğini büyük gruba anlatır. Onun kimliği üzerinden bir gönüllünün taşıması gereken sorumlulukları paylaşırlar.  Tahta, tahta kalemi, sahne
15:00 15:15 Kahve Arası        
15:15 15:30 AYE Gönüllüsünün Sorumlulukları  AYE Manifestosu Anlatım, Soru cevap Bu oturumda;                                             1. Artık AYE gönüllüsü olan katılımcıların yetki ve sorumluluk alanları anlatılır.                                       2. Puzzle ve görev adımları açıklanır.  Sunum araçları, ppt
15:30 15:45 AYE Puzzle Dağıtım Töreni:) Mizansen tören Büyük grup paylaşımı Eğitimi tamamlayan, sosyal medya hesaplarını takip etmeye başlayan her katılımcıya puzzle tabanı ve ilk parçası bir törenle verilir:) Katılımcı sayısı kadar puzzle tabanı ve ilk parça
15:45 16:00 Gün sonu değerlendirme  Çıkış Bileti Bireysel çalışma Katlımcıların eğitim hakkındaki duygu ve düşünceleri yazılı olarak alınır.  AYE logolu küçük not kağıtları, kalem