Bayındır Sağlık Grubu

BAYINDIR SAĞLIK GRUBU CHECK - UP AVANTAJ PAKETLERİ VE  İÇERİKLERİ
         
AYRINTILI CHECK-UP PAKET İÇERİKLERİ   KADIN EK PAKET (40 YAŞ ALTI)  İÇERİKLERİ   ÇOCUK CHECK UP PAKET İÇERİKLERİ
370-TL.   245,00 TL   475,00 TL
Check-up Muayenesi   Jinekoloji Muayene, Ultrason Eşliğinde   Çocuk Doktoru Muayenesi
EKG   Vaginal Smear Alınması-Tetkik hariç   Diş Muayenesi
KR-Akciğer-Tek Yönlü   Ser.vy vaj.sit.yay.prep.ile   Göz Muayenesi
US-Üst Abdomen   US Meme (Çift Meme)   KBB Muayenesi
Sedim 1 Saat(1/2-1 saat)       Tam Kan Sayımı
Sensitive-TSH       Kan Grubu
Tam Kan Sayımı    KADIN EK PAKET (40 YAŞ ÜZERİ)  İÇERİKLERİ   HBS Ag
Gaitada Gizli Kan   310,00 TL   Antİ HBS
Sodyum (Na)   Jinekoloji Muayene, Ultrason Eşliğinde   SGOT (AST)
Açlık Kan Şekeri(AKŞ)   Vaginal Smear Alınması-Tetkik hariç   SGPT (ALT)
Kreatinin   Ser.vy vaj.sit.yay.prep.ile   Kreatinin
Ürik Asit   MG-Digital Mamografi (Çift Meme)   Sedimentasyon
Trigliserit       ASO
HDL-Kolesterol       CRP
SGOT (AST)   ERKEK EK PAKET  İÇERİKLERİ   Vitamin D
SGPT (ALT)   235,00 TL   Total Kolestrol
Gamma Glutamil Transferaz (GGT)   Uzman Hekim Poliklinik Muayenesi   Trigiliserit 
Klorür (Cl)   Üroflovmetri   Ferritin
Total Kolesterol   US Pelvik (Prostat-Mesane)   TSH
LDL Kolesterol   PSA (Prostat Spesifik Antijen)   Açlık Kan Şekeri
İdrar Tahlili       Boğaz Kültürü
        İdrar Tahlili
31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.        


 
TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ
ÖGELER FİYATLANDIRMA
AMBULANS HİZMETLERİ BH 
ANESTEZİ HİZMETLERİ
Tanı, Tedavi ve Yoğun Bakım Amaçlı Uygulamalar BH - %35
Algoloji - Ağrı Tedavisi Uygulamaları BH - %35
DİET HİZMETLERİ BH - %25
TIBBİ SARF MALZEMELERİ BH
DIŞ KONSÜLTASYON BH - %10
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI BH -%20
EXTRA GİDERLER BH 
İÇ KONSÜLTASYON BH - %20
HASTA TAKİBİ
Mükerrer Hasta Takibi BH - %20
Yoğun Bakım Hasta Takibi BH - %20
KATETER HİZMETLERİ BH - %35
KARDİYOLOJİK TETKİK BH - %15
LABORATUVAR TET. BH - %25
MUAYENE HİZMETLERİ
Uzman  Muayene Hizmetleri BH - %35
Acil Servis Muayene Hizmetleri BH - %35
KAN BANKASI HİZMETLERİ BH - %25
ODYOLOJİK TETKİK HİZMETLERİ BH - %40
KAN GAZLARI BH - %25
OPERASYON HİZMETLERİ
Ameliyathane Açılış Ücreti (AKÜ) BH-%30                                                              (0-499 Puan Arası İşlemler Puanın % 35'i, 500 Puan ve Üzeri İşlemlerde  Puanın %28'i)
T.Gaz AKÜ X %30
Anestezi BH - %30
Asistan BH - %30
OPERATÖR BH - %30
SGK İLE ANLAŞMALI BRANŞLAR
KARDİYOLOJİ  SUT + % 200
KALP DAMAR CERRAHİSİ TEDAVİLER SUT + % 200                                          OPERASYON SUT
KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÜNİTESİ SUT
TIBBİ ONKOLOJİ SUT + % 200
KEMOTERAPİ SUT
PEDİATRİK KARDİYOLOJİ SUT + % 200
PATOLOJİK TETKİKLER BH - %30
İLAÇLAR SB KÜPÜR
POLİKLİNİKTE YAPILAN GİRİŞİMLER BH - %30
RADYOLOJİ
Röntgen(Direk,İndirek, Kontraslı Grafiler) BH - %15
USG BH - %15
MR BH - %25
BT BH - %30
Mammografi BH - %20
Periferik Angiografi BH - %15
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Non vasküler BH - %35
Vasküler BH - %20
NÜKLEER TIP BH - %10
FİZİK TEDAVİ  BH - %40
SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ BH - %40
TELEFON HİZMETLERİ BH
YATAK HİZMETLERİ
 TEK KİŞİLİK BH - %25
 G.BİRLİK TEK KİŞİLİK BH - %25
 ÇİFT KİŞİLİK BH - %25
 G.BİRLİK ÇİFT KİŞİLİK BH - %25
 REFAKATÇİ BH - %25
 YOĞUN BAKIM BH - %25
KÜVÖZ(KAT) BH - %25
KÜVÖZ(YOĞUN BAKIM) BH - %25