Asansörler

Bir katının alanı 500 m2’den küçük ve toplam kat adedi üçten az binalarda asansör yapma mecburiyeti yoktur. Ancak alış veriş merkezleri, sağlık kuruluşlarına ait binalar ve bürolar, otogarlar, otobüs terminalleri, kitle ulaşım araçlarına ait istasyonlar ve hava alanlarının hizmet binaları bunun dışındadır ; bunlarda mutlaka bir asansör bulunacaktır.
 


Binada bir asansör mevcutsa, bu asansöre basamaksız ve eşiksiz ulaşılması gerekir. Asansörün önünde tekerlekli sandalyenin rahatça hareket edeceği kadar bir alan bulunmalıdır. Asansör kabininin asgarî boyutları 110 cm (Genişlik) x 140 cm (Derinlik) dir. Asansörün kumanda düğmeleri 100 cm yüksekliğindeki bir levhaya yan yana dizilmiş olacaklardır. Kumanda düğmeleri üzerindeki rakamlar büyük kabartma harflerle ve aynı zamanda da Braille ile yazılacaklardır. Asansör kapısının hemen yanına çok büyük kabartma rakamla ve Braille ile bulunulan kat yazılacaktır. Ulaşılan kat sesle belirtilecektir. Bir kısım binalarda asansöre ayakta durmakta zorluk çeken insanlar için katlanabilir oturaklar ilâve edilmesi gerekebilir. Asansörlerin sığınağın bulunduğu kata kadar ulaşması zorunludur. Elektriğin kesilmesi durumunda asansörlerin çalışmasını sağlayacak bir teknik düzenleme de düşünülmelidir.
 
Genel ulaşılabilirlik ve güvenlik şartlarının yerine getirilmesi hâlinde düşeyden farklı doğrultularda çalışan asansörler de inşa edilebilir.
 
Hayatın üzerlerinde geçtiği farklı yüksekliklerdeki düzlemler arasındaki kot farkları muhtelif olabilir. Tek kat veya yarım kat yükseklikleri ile değişik yükseklik farklarını aşmak için, güvenliliğin sağlanması şartı ile, açık asansörler kullanılabilir. Asansörlerin inşasının mümkün olmadığı, bilhassa tamamen korunmuş tarihî yapılarla bazı binalar ve ulaşım sistemlerinde merdiven asansörleri de kullanılabilir. Bu asansörlerin en az net 90 cm x 130 cm boyutlarındaki bir taşıma platformuna ve en az da 350 kilogramlık bir ağırlık taşıma kapasitesine sahip olması gerekmektedir.