Sinema Tiyatro ve Kongre Merkezleri

Gösteri, konser ve konferans salonlarında sosyo-kültürel gelişmelere bağlı olarak özürlüler için yer ayrılacaktır. Bunun sonucunda salonlardaki bazı koltukların kaldırılabilir olması önem kazanmaktadır.

Bazı etkinliklerde tekerlekli sandalyedeki seyirci ve dinleyici sayısı fazla olabilir. Genel olarak ülkemizde 250 kişilik bir salon için 4 tekerlekli sandalyeli seyirci ve 1000 kişilik bir salon için 12 tekerlekli sandalyeli seyirci yeri düşünülebilir. 
Sinema, tiyatro, gösteri ve konferans salonlarında sirkülâsyon alanlarına girmeyecek şekilde, her biri 80 – 100 cm x 130 – 150 cm boyutlarında olan yerler tekerlekli sandalyedeki kişilere ayrılır.

300 kişilikten büyük salonlarda özürlü seyircilere uygun yerler tek bir noktada toplanmayacaktır. Sahnenin yakınında da, diğer seyir düzlemlerinde de yerler düşünülecektir. İki tekerlekli sandalye sakatının yan yana durabilmesi sağlanmalı, tek kişilik yerler yapılmamalıdır.

Tekerlekli sandalyedeki insanın sağlam bir refakatçi ile birlikte bulunabilmesi, yani sağlam seyircinin koltuğunun yanında durabilmesi imkânı da sağlanmalıdır. Bazı tekerlekli koltuk sakatları sandalyelerinden normal seyirci koltuğuna geçip etkinlikleri oradan izlemek isteyebilirler.

Tekerlekli sandalyeleri de yanlarında duracaktır. Bunun sağlanabilmesi için koridora bitişik koltuklardan bazılarının kolçakları kaldırılabilir olmalıdır. Tekerlekli sandalyenin boş veya dolu olarak koltuğun yanında durabilmesi için gereken genişlikler verilecektir.