Gayrimenkul Bağışı

Gayrimenkul Bağışlarınızın değerlendirilmesiyle ilgili aşağıda yer alan kıstasların dikkatlice okunması rica olunur. Tüm diğer sorularınız ile ilgili 0212 661 16 61 numaralı telefonlar üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

  1. Tapusunun bulunması, üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu vb. bulunmaması,
  2. Üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmaması,
  3. İmar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde bulunmaması.
 

Gayrimenkul bağış işlemleri hukuken temel olarak iki yolla yapılabilmektedir:
 

1- Tapu Daireleri Aracılığıyla Yapılan Bağışlar:

Tapu Dairesinde yapılan bağışlarda iki çeşit uygulama mevcuttur.

        a- Şartsız Bağış: Dernek yetkilimiz bağışçı ile birlikte ilgili Tapu Dairesine giderler. Taşınmazın tapusu Vakfımız üzerine intikal ettirilir. Bu tür bağışlarda bağışçının gayrimenkul üzerinde hiçbir hakkı kalmaz, gayrimenkul TOFD mülkiyetine geçer.
       
        b- İntifa (Kullanma) Haklı Bağış: Dernek yetkilimiz bağışçı ile birlikte ilgili Tapu Dairesine giderler. Bağışçı, gayrimenkulün çıplak mülkiyet hakkını TOFD ‘ye devreder, ancak tapuya konulan kayıtla (şerhle), intifa (kullanma) hakkı kendisinde kalır. Bağışçının vefatına kadar gayrimenkul bağışçıya aittir. İstediği gibi tasarruf eder. Kendisi oturur veya kiraya verebilir. Ancak satamaz ve devredemez. Vefat halinde, yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra, söz konusu gayrimenkulün intifa hakkı da TOFD ‘ye geçer ve TOFD gayrimenkulün tam mülkiyetine sahip olur.
 

2- Vasiyetname ile Yapılan Bağış:

Bağışçı, sahibi bulunduğu gayrimenkulün, ölümünden sonra, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine kalmasını istiyorsa, noter huzurunda bir vasiyetname düzenler.

Böyle bir vasiyetnamenin düzenlenmesi için, bağışçının resmi sağlık kurumlarından bir sağlık raporu alması ve noterdeki vasiyetname işleminin de raporun alındığı aynı gün yapılması gerekmektedir. Noter işlemi sırasında, nüfus kâğıdı, gayrimenkulün tapusu, 5 adet resim ve iki kişinin de şahit olarak bulunması istenir.

Bağışı yapan kişi, vasiyetnamenin bir suretini bilgi için TOFD ’ye vermelidir. Bu konuda derneğimizin bilgisi bulunduğu takdirde, işlemler daha kısa zamanda ve kolaylıkla sonuçlandırılır. Bu bilgi ve belgeler TOFD gizli arşivinde saklanır. Vasiyetnamenin düzenlenmesinden sonra, Noterlik, bağışçının kayıtlı bulunduğu Nüfus Memurluğuna, şahsın vasiyeti bulunduğuna dair bir bilgi yazısı yollar.

Vefat gerçekleştiğinde, görülecek olan davada, kişinin kayıtlı bulunduğu Nüfus Memurluğundan nüfus kayıt sureti isteneceğinden, ortada bir vasiyet bulunduğu ilgili mahkemece anlaşılır ve derneğimiz bu aşamada devreye girmiş olur. Mahkemenin kararı kesinleştiğinde, ilgili Tapu Dairesinde TOFD adına tescil işlemi tamamlanır.