Erişebilirim çalıştayı düzenliyoruz

‘Erişebilirim çalıştayı’ düzenliyoruz

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) olarak, Sivil Toplum için Destek Vakfı işbirliğiyle, erişilebilirlik konusunda herkesin ulaşabileceği bir bilgi kaynağını oluşturabilmek amacıyla “erişebilirim” projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında hayata geçireceğimiz erişebilirim çalıştayını; üniversiteler, belediyeler, sivil toplum ve diğer kurum ve kuruluşların katılımıyla 20 – 21 Mart 2018 tarihleri arasında TOFD genel merkezde gerçekleştireceğiz.

Erişilebilirlik nedir?

Erişilebilirlik bir kavram olarak, genellikle engelli kişilerin toplum yaşamındaki tüm alanlara ve mekanlara olan katılımı ile ilişkilendiriliyor olsa da aslında herkesi etkileyen veya kısıtlayabilen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu kısıtlamalar hayatımızdaki birçok yerde, kimi zaman mimari ölçekteki uygulamalarda, kimi zaman ise kullandığımız çok basit ve temel ürünlerde etkileşim sorunlarına yol açabiliyor. Bu sorunların temelinde, bu sistemleri, yapıları, mekanları veya ürünleri tasarlayan profesyonellerin herkes için engelsiz bir şekilde tasarlanabilmesine olanak sağlayacak bilgiye “erişememesi” bulunuyor. Bununla birlikte, ülke nüfusunun % 12,29’unun engelli bireyler ve süreğen hastalardan oluştuğu gerçeği de göz önüne alındığında, engelsiz tasarımın önemi daha da dikkat çekiyor.

Erişebilirim projesi

Bu nedenle, erişilebilirlik konusunda herkesin ulaşabileceği bir bilgi kaynağı oluşturulabilmesi amacıyla Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından “erişebilirim” projesi geliştirildi ve sonucunda da erişilebilir yapı ve çevreden ürün tasarımına kadar mimarlık, tasarım ve mühendislik alanlarında kullanılabilecek bir engelsiz tasarım kılavuzunun geliştirilmesi amaçlanıyor.