İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ’NDE GENÇ GÖNÜLLÜLER

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün katkılarıyla Ağaç Yaşken Eğilir(AYE) projesinin oryantasyon eğitimi, Nisan ayında tanıtım sunumunda oryantasyon eğitimi almaya hak kazanan İKÜ Farkındaysan Kulübü ve İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri ile gerçekleşti.

“Ağaç Yaşken Eğilir” projesinin oryantasyon eğitiminde TOFD Eğitimler Koordinatörü Deniz Özdikmenli, öğrencileri proje hakkında bilgilendirdi.
Ağaç Yaşken Eğilir projesinin amacı, üniversitede öğrenimine devam eden gençlerin, sivil toplum çalışmalarında gönüllü olmaları ve bu çalışmalara aktif katılımlarını desteklemektir. 

AYE tanıtım sunumlarında projeye “gönüllüyüm” diyen öğrenciler interaktif oryantasyon eğitimini almaya hak kazanmaktadır. 
Oryantasyon Eğitimini alan öğrencilere Aye Genç Gönüllü Yapbozunun 9 parçasını tamamlamak üzere 9 adımdan oluşan görevler verilir. Yapboz parçalarını tamamlayan Aye Gönüllüsü artık Aye Platin Genç Gönüllüsü olur ve sürpriz eğitici hediyeler ile TOFD’un sağlayacağı tüm olanaklardan yararlanır.