Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü (OFSKD)

Amacı

OFSKD’nin  amacı genel olarak, başta omurilik felçlileri olmak üzere ortopedik engelli ve engelsiz üyelerini sportif etkinliklere yönelterek Türk sporuna katkıda bulunmak, ulusal ve uluslar arası çapta yapılan organizasyonlara katılmak, organizasyonlar düzenlemek, söz konusu branşlarda yarışmalara katılmak ve spor kulüpleri
kurmaktır.

Faaliyet alanları

-Kurumumuz, ilgili tüm kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle işbirliği yapar. Amacına uygun ulusal ve uluslararası platformlar,
federasyonlar kurar, kurulmuş olanlara katılır.
Sportif gösteriler, konferanslar, paneller, gösteriler, sergiler, turnuvalar, yarışlar ve bu tür organizasyonlar düzenler ve katılır.
-Kısa film, sinema, fotoğrafçılık vb. alanlarda toplum bilinci oluşturmaya yönelik etkinlikler yapabilir ve geliştirebilir.
-Gerekli yasal koşullar yerine getirmek şartı ile ulusal ve uluslararası karşılaşmalar düzenler ve bu tür organizasyonlarar katılır.
-Amaç ve çalışma konuları gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlamak için yurt içi ve yurt dışındaki hibe fonlarına başvurarak projeler
hazırlar
-Spor ve spor eğitimi alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak, eğitici, öğretici , omurilik felçlilerinin spor bilincini geliştirici,
sportif anlayışı ve çalışmaları özendirici yayınlar, araştırmalar ve incelemeler yapar


  Bilek Güreşi Tenis Yelken Pilates